Hvis: Kvinner fikk telle

Marilyn Waring (1991)

(If women counted). (M. Toft, Trans.). Olso, Norway: Cappelen.

Publication: 1991

Hvis: Kvinner fikk telle